Week van de Vaktherapie

Tijdens de landelijke Week van de Vaktherapie is het mogelijk in Oal Eer een kennismakingsafspraak te plannen voor het maken van een rouwbeeld. De bedoeling is dat er in een kleine besloten groep een intensieve week gewerkt wordt, juist als je zelf alleen niet verder komt met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Uit ervaring weten we dat door het maken van zo’n beeld het rouwen weer in beweging komt en het verdriet een plaats kan krijgen. Letterlijk. Het gesprek is er voor om dat toe te lichten en om vooraf in te schatten of de groep bij elkaar past. Een groep start bij voldoende belangstelling.

Radiospot

Met de ambitie schot te krijgen in de trajectbegeleiding naar werk is er een radiospot gemaakt.                                                                  

Kunsthuis Oal Eer radiospot

[uitzending  op Havenstad.fm [ether 105,4 / kabel 104,1] rond 12, 13, 17 en 18.00 uur]

Verder: met het UWV zijn er raamovereenkomsten gesloten voor het mogen uitvoeren van “sociale activering”, coaching bij ziekte en “IRO’s” [individuele re-integratie].

Uiteraard kunnen de trajecten ook ingekocht worden door werkgevers voor hun medewerkers als ook door mensen zelf die bijvoorbeeld behoefte hebben aan verandering van baan en daar stappen in willen zetten nu de arbeidsmarkt weer aantrekt.

Met deze activiteiten erbij kom ik met Kunsthuis Oal Eer op een koers waar mijn hart naar uitgaat en al lange tijd aan gewerkt is om het verantwoord te kunnen aanbieden op een prachtige plek.