“Meten is weten”

Zaterdagmiddag 16 april 2016 organiseert Kunsthuis Oal Eer een middag over

de gaswinning.

Sprekers zijn Wil van Paridon, directeur van Respectis en Reinier Brongers, CEO van StabiAlert.

Geologisch onderzoeker Wil van Paridon zal vertellen over soorten ondergrond in relatie tot de bodemdaling en aardbevingen en over zijn start-up bedrijf Respectis die de kosten en baten van de gaswinning onafhankelijk in kaart wil gaan brengen.

Meetkundige Reinier Brongers zal spreken over de verschillende meetmethoden van trillingen in de aarde en over de systemen die zijn bedrijf operationeel heeft om deze feilloos in kaart te brengen. Zowel over het meten zelf als het real-time toegankelijk maken van de meetresultaten.

Kunsthuis Oal Eer organiseert deze lezingen omdat het belangrijk is dat boeren, bedrijven, overheden en burgers goed op de hoogte zijn en weten hoe ze hun eigen situatie in kaart kunnen brengen om sterk te staan in geschillen met de NAM .

Het Kunsthuis opent haar deuren om 14.00 uur met koffie, thee, iets lekkers. De lezingen beginnen om 14.30 uur en zullen tot ± 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezingen is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid voor informele ontmoeting met hapje en drankje. De entree is 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen.

Meer informatie: www.respectis.nl en www.stabialert.nl .

N.B.:

Het is mogelijk dat afhankelijk van het aantal aanmeldingen de lezingen worden verplaatst naar een andere locatie en/of dat de bijeenkomst besloten verklaard wordt. Meld u daarom aan via de mail, dan kunt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden!

“Geld maken is geen kunst”

30 mei aanstaande organiseert Kunsthuis Oal Eer een debat over het thema geldscheppen,naar aanleiding van het recent ingediende ‘Burgerinitiatief Ons Geld’ [ruim 110.000 ondertekenaars].

Namens mede-initiatiefnemer Stichting Ons Geld zal Luuk de Waal Malefijt een inleiding houden gevolgd door een debat met de aanwezigen.

De andere initiatiefnemers zijn het theatergezelschap bekend onder de naam ‘De Verleiders’ en bestaat uit de heren: Pierre Bokma, Victor Löw, Leopold Witte, George van Houts en Tom de Ket en de heer drs. Ad Broere, econoom, zelfstandig adviseur en auteur van diverse werken over de economie, het geldstelsel en de financiële markten. Mogelijk dat een van hen aanhaakt bij het debat.

Luuk de Waal Malefijt is onder meer auteur van “NLCoin – Digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt” (2014) en werkt als technical-consultant [webdesign /technisch onderhoud] bij PositiveMoney en bestuurder bij Stichting Ons Geld.

Kunsthuis Oal Eer organiseert dit debat omdat het bijzonder is dat een dergelijk belangrijk burgerinitiatief voortgekomen is uit de Kunsten. Namelijk door de grondige voorbereiding van acteurs op een succesvol gebleken toneelstuk over de financiële wereld. Opmerkelijk is dat ook vanuit de financiële wereld zelf het belang van verandering wordt ingezien. 

Het Kunsthuis opent haar deuren om 14.00 uur met  koffie, thee, iets lekkers. Het debat begint om 14.30 uur en zal tot ± 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezing is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid voor informele ontmoeting met hapje en drankje. De entree is 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen. 

Meer informatie:  www.onsgeld.nu en http://onsgeld.nu/burgerinitiatief.pdf .