Boekpresentatie en lezing permacultuur en het voedselbos

Op 25 november, in het late najaar van 2018, organiseert Kunsthuis Oal Eer in samenwerking met Velt in Godlinze een lezing over permacultuur en voedselbos door Letitia van de Merwe, secretaris van de afdeling Groningen. Ook wordt een gloednieuw boek over permacultuur gepresenteerd.

[In voorbereiding: foto-expositie en installatie rond het thema]

Onlangs nog in het nieuws door de oproep van minister van landbouw Carola Schouten om te komen tot een meer diverse landbouw en het aanleggen van 20 hectare oogstbaar voedselbos in Schijndel zijn de thema’s permacultuur en voedselbos zeer actueel. Opnieuw actueel, want in feite zijn de thema’s duizenden jaren oud.

Op wereldschaal biedt permacultuur mogelijkheden om in harmonie met de natuur voedsel te produceren zonder bestrijdingsmiddelen, uitputting van gronden en erosie; in steeds toenemende hoeveelheden bestrijdt het voedselbos als ‘natuurvolgend landbouwsysteem’, bestand tegen extremen (droogte, regen) in het weer, de honger in de wereld.

Op lokaal niveau zijn er bij uitstek mogelijkheden om tuinen meer natuurlijk op [ook] het produceren van voedsel te richten en een weelderige rijkdom aan planten en dierenleven een kans te geven. De 7 tot 9 lagen van een eetbare bostuin zorgen daar -zonder veel onderhoud- voor.

Velt [Vereniging voor Ecologisch Leven, Koken en Tuinieren; www.velt.nu ] is een van oorsprong Belgische organisatie op het gebied van milieuvriendelijk tuinieren. Al meer dan 40 jaar promoten ze gezond leven op het ritme van de seizoenen én met respect voor de natuur.

Binnenkort zal, mogelijk gemaakt door crowdfunding via Velt, een lijvig, compleet handboek permacultuur met illustraties, foto’s en tips verschijnen. Na afloop van de lezing tegen betaling verkrijgbaar.

Letitia van der Merwe, landschapsarchitect, is nauw betrokken bij de beide thema’s en heeft er al op vele plekken informatie over gegeven en mensen enthousiast gemaakt voor het bijzondere van de permacultuur en het voedselbos.

Het Kunsthuis opent voor de lezing haar deuren om 13.30 uur met koffie, thee, iets lekkers.

De lezing begint om 14.00 uur en zal tot ± 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezing is reservering via l.vandermerwe (ad) ziggo.nl   of info (ad) kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. De entree is 4 euro voor leden van Velt, niet-leden betalen 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen.

Hommage aan Coen Wolfard

25 maart 2018 opent Ina Wolfard een Overzichtstentoonstelling met werk van Coen Wolfard [1946 – 2015] in Oal Eer om 12.00 uur.

Koper reliëfs, schilderijen [air brush], etsen en beelden [natuursteen], uit verschillende perioden van zijn leven. Een mooi overzicht van een veelzijdig kunstenaar.

De inleiding voorafgaand wordt verzorgd door Anneke Lunter, cursiste van het eerste uur.

Het is een hommage aan een charismatische man met een oprechte belangstelling voor mensen, waarvan hij er velen in de loop van de jaren enthousiast kennis heeft laten maken met het scheppend bezig zijn, specifiek met het werken in natuursteen.

Juist die cursisten, van IVAK, van hun galerie “het Hooge Land” en elders worden van harte uitgenodigd dit bijzondere eerbetoon luister bij te zetten. Tijdens de opening of tot 26 mei 2018 op afspraak.

“Meten is weten”

Zaterdagmiddag 16 april 2016 organiseert Kunsthuis Oal Eer een middag over

de gaswinning.

Sprekers zijn Wil van Paridon, directeur van Respectis en Reinier Brongers, CEO van StabiAlert.

Geologisch onderzoeker Wil van Paridon zal vertellen over soorten ondergrond in relatie tot de bodemdaling en aardbevingen en over zijn start-up bedrijf Respectis die de kosten en baten van de gaswinning onafhankelijk in kaart wil gaan brengen.

Meetkundige Reinier Brongers zal spreken over de verschillende meetmethoden van trillingen in de aarde en over de systemen die zijn bedrijf operationeel heeft om deze feilloos in kaart te brengen. Zowel over het meten zelf als het real-time toegankelijk maken van de meetresultaten.

Kunsthuis Oal Eer organiseert deze lezingen omdat het belangrijk is dat boeren, bedrijven, overheden en burgers goed op de hoogte zijn en weten hoe ze hun eigen situatie in kaart kunnen brengen om sterk te staan in geschillen met de NAM .

Het Kunsthuis opent haar deuren om 14.00 uur met koffie, thee, iets lekkers. De lezingen beginnen om 14.30 uur en zullen tot ± 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezingen is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid voor informele ontmoeting met hapje en drankje. De entree is 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen.

Meer informatie: www.respectis.nl en www.stabialert.nl .

N.B.:

Het is mogelijk dat afhankelijk van het aantal aanmeldingen de lezingen worden verplaatst naar een andere locatie en/of dat de bijeenkomst besloten verklaard wordt. Meld u daarom aan via de mail, dan kunt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden!

“Geld maken is geen kunst”

30 mei aanstaande organiseert Kunsthuis Oal Eer een debat over het thema geldscheppen,naar aanleiding van het recent ingediende ‘Burgerinitiatief Ons Geld’ [ruim 110.000 ondertekenaars].

Namens mede-initiatiefnemer Stichting Ons Geld zal Luuk de Waal Malefijt een inleiding houden gevolgd door een debat met de aanwezigen.

De andere initiatiefnemers zijn het theatergezelschap bekend onder de naam ‘De Verleiders’ en bestaat uit de heren: Pierre Bokma, Victor Löw, Leopold Witte, George van Houts en Tom de Ket en de heer drs. Ad Broere, econoom, zelfstandig adviseur en auteur van diverse werken over de economie, het geldstelsel en de financiële markten. Mogelijk dat een van hen aanhaakt bij het debat.

Luuk de Waal Malefijt is onder meer auteur van “NLCoin – Digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt” (2014) en werkt als technical-consultant [webdesign /technisch onderhoud] bij PositiveMoney en bestuurder bij Stichting Ons Geld.

Kunsthuis Oal Eer organiseert dit debat omdat het bijzonder is dat een dergelijk belangrijk burgerinitiatief voortgekomen is uit de Kunsten. Namelijk door de grondige voorbereiding van acteurs op een succesvol gebleken toneelstuk over de financiële wereld. Opmerkelijk is dat ook vanuit de financiële wereld zelf het belang van verandering wordt ingezien. 

Het Kunsthuis opent haar deuren om 14.00 uur met  koffie, thee, iets lekkers. Het debat begint om 14.30 uur en zal tot ± 16.00 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezing is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. Na afloop is er gelegenheid voor informele ontmoeting met hapje en drankje. De entree is 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen. 

Meer informatie:  www.onsgeld.nu en http://onsgeld.nu/burgerinitiatief.pdf .

 

 

Lezing Filographie

‘Filosofie van denken in vormen’

Op 14 maart, in het vroege voorjaar van 2015, organiseert Kunsthuis Oal Eer in Godlinze een lezing van beeldend kunstenaar Gabor Lodi en filosofe Lidwien Schuitemaker.

Onderwerp van de lezing is Filographie: filosofie van denken in vormen.  Gedachten beïnvloeden het ontstaan van tekeningen en beelden en deze producten beïnvloeden weer de gedachten. Dit  verloop wordt  tijdens de lezing  verbeeld en verwoord,  en in verband gebracht met het waarnemingsproces en de kenmerkende elementen van beeldende kunstwerken.

Het Kunsthuis opent voor de lezing haar deuren om 13.45 uur met  koffie, thee, iets lekkers.

De lezing begint om 14.00 uur en zal tot ± 15.30 uur duren. Voor het bijwonen van deze lezing is reservering via info@kunsthuisoaleer.nl noodzakelijk. De entree is 5 euro, voor aanvang contant [géén pin!] te voldoen.

Gabor Lodi is  beeldend kunstenaar, kunsthistoricus en filosoof. Hij is afgestudeerd  aan Academie Minerva te Groningen en  aan de universiteit van Ujvidék. Lidwien Schuitemaker  is filosofe, sociaal wetenschapster en graficus.  Zij is afgestudeerd aan de universiteit te Groningen en heeft haar grafisch diploma behaald in Debrecen.  Samen hebben zij  promotieonderzoek  beeldende kunstfilosofie verricht aan de Universiteit Leiden.

Zij zijn auteurs van onder meer  ‘Beeldende Kunst Filosofie’ [1997] ,‘Filographie, filosofie van denken in vormen’ [2008] en ‘Filographische tekeningen ‘[2014],   en oprichters van  uitgeverij Filograph. Meer informatie is te vinden op hun sites: www.gaborlodi.nl en www.lidwienschuitemaker.nl .

Het organiseren van deze lezing is slechts een deel van de activiteiten van het Kunsthuis. Zo organiseert het Kunsthuis van 22 tot en met 24 mei 2015 een “beeldhouwweekend”.