Lezingen

Zo nu en dan zullen er lezingen of workshops gehouden worden. Om verbreding en bekendheid te geven aan het Kunsthuis. Om ruimte te bieden aan wat bijzonder is.

Specifieke vakgebieden zoals restauratie of speciale technieken voor schilderen of eenvoudigweg een kunstenaar die komt vertellen over zijn werk en werken.

Steeds met het oog op bredere bekendheid geven aan bijzondere mensen en hun kunnen op kunstzinnig gebied.

Volg het nieuws hiervoor!