Nieuwe start schilderen en meer beeldhouwen

Vanaf november start de schilderwerkplaats weer op woensdagavond van 7 tot half tien. Wees er op tijd bij; er zijn 3 plaatsen te vergeven!

Beeldhouwen kan nu weer in grotere groepen; er is plaats op de dinsdag, woensdag en donderdag ochtend en daarnaast is het altijd mogelijk een andere dag/avonddeel voor te stellen.

Graag tot ziens!